212 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
1
... معنای تالی در قضیه شرطیه متصل است. ... اجزای قضیه شرطیه ... اجزای قضیه شرطیه عبارت‌اند از: مقدم ... قضیه شرطی متصل، حقیقی است، ولی در قضیه شرطیه منفصل، مسامحی است، چرا که در قضیه شرطیه ... این حال، به تبعیت از قضیه شرطیه متصل، جزء اول را مقدم و ...
2
... و به معنای تالی در قضیه شرطیه متصل است. ... اقسام تالی ... تالی به ... اینکه در قضیه شرطیه متصله باشد یا در شرطیه منفصله، به «تالی متصل» و ... تالی و مقدم متصل می‌تواند صحت قضیه شرطیه را مخدوش کند ... ؛ مثلاً در قضیه «هر گاه ...
3
... دوم قضیه شرطیه. ... نکته ... فرق‌گذاشتن میان مقدم و تالی در قضیه شرطیه متصل، ... حقیقی است، ولی در قضیه شرطیه منفصل، مسامحی ... که طبیعت اجزا در قضیه شرطیه متصل، این است که یک ... این حال، به تبعیت از قضیه شرطیه متصل، جزء اول «مقدم» و ...
4
... شرطیه، به‌معنای تالی در قضیه شرطیه متصله است. ... توضیح اصطلاح ... در قضیه شرطی متصل، به اتصال ... . به عبارت دیگر در قضیه شرطی متصل، حکم می‌شود به ... و تالی (دو جزء قضیه شرطیه متصله)؛ مقدم، مستلزم تالی است ... از مقاله «لازم شرطیه»، تاریخ بازیابی1396/4/10. ...
5
... در قضیه شرطیه ... انحراف در قضیه شرطیه به این است که از ادوات اتصال و ... وضع منطقی آن در قالب قضیه شرطی متصل این است که «اگر آب ... وضع طبیعی را «قضیه منحرفه»، و قضیه شرطیه دارای انحراف از وضع ... طبیعی را «قضیه محرَّفه» نامیده ...
6
... وی معتقد است مقدم در قضیه شرطیه متصله و نیز قضایایی که ... احتمالی‌اند؛ مثلاً در این قضیه شرطی متصل «اگر عدالت کامل وجود داشته ... واقعیت رهنمون شود؛ بنابراین قضیه احتمالی، قضیه‌ای است که تنها ... موضوع می‌شود. قضیه ضروری همان قضیه تحقیقی یا واقعی است ...
7
... قضیه شرطی متصل است. ... توضیح اصطلاح ... رابط در قضیه شرطی متصله، جزئی از قضیه ... است که سبب پیوستگی و اتصال ... رابطه در متصله، ادات شرط بُوَد که بر مقدم در ... در قضیه متصله عبارت است از: ادات شرط، مانند: ان شرطیه، و ...
8
... دو کلمه ربط در قضیه شرطی متصل است. ... توضیح اصطلاح ... اتصال و ارتباط مقدم و تالی می‌شود، مانند «اگر» در قضیه ... دو رابطه موجود در قضیه شرطیه متصله است که ... موجود. ادات شرط به ادات شرط ایجابی و ... برگرفته از مقاله «ادات شرط»، تاریخ بازیابی1395/10/28. ...
9
... معنای ادات آمده در جواب شرط و دارای کاربرد در علوم ... از دو کلمه ربط در قضیه شرطی متصل ... ابهام‌زدایی
10
... به اتصال تالی و مقدم در قضیه شرطیه است. ... توضیح اصطلاح ... قضیه شرطیه ... در صورتی کلی است که حکم به اتصال ... می‌شود: 1. قضیه شرطیه کلی متصل: هر گاه این ... یا فرد. 3. قضیه شرطیه جزئی متصل: گاهی اوقات اگر چیزی ...
212 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
جعبه ابزار