5888 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... قبیله بیابان نشین و عدنانی مزینه و از همپیمانان اوس ... یثرب بودند. محل سکونت قبیله مزینه، در نزدیکی مدینه بود. شمار ... آمدند، گفته شده: هیئت قبیله مُزینه اولین هیئت عدنانی (مُضَر) ... غزوه حنین جزو پرچمداران قبیله مُزینه بود. برخی سیره نویسان به ...
2
... حارث ... از افراد قبیله مُزَینه بود که در منطقه کوهستانی ... سال پنجم همراه وَفْد مزینه با گروهی چهارصد نفری به ... عقیق اصغر، واقع در سرزمین مزینه که بئر ... واقع در منطقه سکونت قبیله مزینه رسیدند، سرسبزی و مراتع بزرگ ...
3
... می‌شود. ... پیشینه قبیله مزینه ... «مزینه» نام قبیله‌ای از اعراب ... 171 سوره نساء از کلمات مزینه‌ای است: (یا اهل الکتاب ... قرآنی، برگرفته از مقاله «کلمات مزینه‌ای قرآن». ...
4
... نویسد: قال جدنا للام، الزین العراقی: الاجلح الکندی وثقه ... الامام الکبیر الشهیر ابوالفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین ... بزرگ و مشهور ابوالفضل، زین‌الدین، عبدالرحیم بن الحسین ... ، غفار، مزینه، جهینه، قبیله ...
5
... مفسران آنان را از قبیله مزینه یا از فرزندان مقرن بن ... و عبدالله بن عمرو از مُزینه . در اخبار دیگر نامهای آنان ...
6
... بیابان نشین از قبیله مُزینه‌اند. ... قبیله مزینه ... بنی مقرن، پسران مقرن ... یا 10 تن از قبیله مزینه و از اصحاب پیامبر (صلی ...
7
... دمشق مردی از بنی مُزیَنه را لگد کرد. مرد مُزَنی ... الفرید، چاپ احمد امین، احمد زین و ابراهیم ابیاری، قاهره 1359 ...
8
... منصور عباسی، به همراهی قبایل مُزینه و جُهینه، طائف را ...
9
... نیار" و دو مرد از «مُزَینِه» و مردی از « غَطفان ...
10
... مقرن مزنی، از قبیله بنی‌مزینه بود که بعد از اسلام ... عائذ مزنی، همراه قومش «بنی‌مزینه» اسلام آورد و ساکن بصره ...
5888 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار