1274 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
1
... روش‌های منطقی استدلال ... روش‌های منطقی استدلال از نظر منطق ... آن باشد، استدلال را خطابه نامند. وهرگاه مواد استدلال را سخنان تخیّلی ... نامند. و بالاخره هرگاه مواد استدلال را قضایای نادرستی تشکیل دهند ... (وهمیات)، در این صورت استدلال، مغالطه نامیده می‌شود. ...
2
... دهنده مواد استدلال غیر از یقینیات است. ... توضیح اصطلاح ... قضایایی که مواد استدلال را ...
3
... طریقحس یا به وسیلهاستدلال از راه افعال حاصل نمی ... اضافه و سایر لوازم به مواد، دلیل اینکه تعقل، عبارت است از ... اعراض و صور قائم به مواد، وجود ذات را که قائم ... انسان نفس خودش را؛ اقامهدلیل، بر اینکه هر چیزی که ...
4
... بُوَد و به ماده از مواد دلیل و علامت. و با توجه ... معلول بر معلول دیگر، استدلال از ملزوم به لازم است ... دهد که ماهیت واقعی این استدلال به تمثیل برمی گردد. ... قیاس فراسی به دلیل ... وجه شباهت آن به دلیل و علامت ... آورده است، یعنی اوسط، دلیل و علامت ثبوت اکبر برای ...
5
... تالیف قیاسی است. ... توضیح اصطلاح ... استدلال قیاسی از دو مقدمه و ... تشکیل می‌شود و مقدمات، مواد استدلال هستند و نتیجه، قضیه‌ای ...
6
... خواهی نتیجه درستی از یک استدلال بگیری، باید شرایطی که دارد ... است که به بررسی مواد قیاس و استدلال پرداخته است. ... مفهوم‌شناسی ... به ظاهر و صورت استدلال و شرایط صوری استدلال می‌پردازد. به ... است که ببینم خود مواد تشکیل‌دهنده استدلال، آیا مواد درست و سالمی ...
7
... نیاز به تفکر و استدلال و تعلیم و تعلم ... ) چندان نیازی به دلیل و استدلال ندارد با وجود این ... اشاره می‌شود: ... دلیل عقلی ... تغییر مواد مغزی و ثبات ... تونی چنین می‌نویسد: «دلیل بر مغایرت نفس با ... در حقیقت این دلیل را باید دلیل تجربی نام نهاد ...
8
... بماند. به همین دلیل،قانونگذار در مواد 312 و 313 قانون ... در مواردمعنونه در مواد مزبور مسئول پرداخت دیه دانسته ... وزر مغایرت ندارد؛ زیرا به دلیل آیه ی «و لا ... به موجب نظریه ی مزبور،استدلال شده است که حسب ... اصلاحی در سال 1337 و مواد مربوط به اجرای احکام ...
9
... معنای انواع پنج‌گانه استدلال به حسب مواد و اصناف قضایای به ... بخش حجّت درباره استدلال بحث می‌کند. گاهی استدلال از لحاظ صورت ... به بخش اخیر (انواع استدلال به حسب مواد و اصناف قضایای به ... یقینی (که ماده استدلال‌اند) با صور مختلف استدلال (قیاس، استقرا و ...
10
... خواهی نتیجه درستی از یک استدلال بگیری، باید شرایطی که دارد ... است که به بررسی مواد قیاس و استدلال پرداخته است. بنابراین قوانین ... اوسط جای می‌گیرد.» ... =نقد دلیل نخست= ... ارسطو تصریح دارد به ... ها مطرح نمی‌شود. ... =نقد دلیل دوم= ... ارسطو موضوع نتیجه را ...
1274 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
جعبه ابزار