693 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... ذیحجه 1299/ اکتبر 1882 در نخجوان به دنیا آمد . پدرش، ... ارس، به نخجوان مهاجرت کرده بود. و ... ، که از استانبول به نخجوان بازگشت، اشعاری در مجله صراط ... تبریز با حاجی محمدآقا نخجوانی و شیخ محمد خیابانی ... ملاقات کرده است. در نخجوان هم ضمن تدریس در ...
2
... جلفا به مرز جمهوری خودمختار نخجوان، و از طریـق تبریز ـ ... ایرانشهر (1262-1340ش)؛ حاج محمد نخجوانی (د 1341ش)؛ محمدعلی تربیت ... تبریزی، دیوان، به کوشش محمد نخجوانی، تبریز، ۱۳۳۳ش. (117) کارنگ، ... تبریزی، دیوان، به کوشش محمد نخجوانی، تهران، ۱۳۶۲ش. (211) کسروی ...
3
... مظفرالدین ازبک این بار به نخجوان گریخت، اما شمس‌الدین طغرایی ... در محل شرور، در حوالی نخجوان به مصاف الوندبیک آق‌ قویونلو ... تبریزی، دیوان، به کوشش محمد نخجوانی، تبریز، ۱۳۳۳ش. (117) کارنگ، ... هشتم هجری، تهران، ۱۳۷۵ش. (144) نخجوانی، حسین، چهل مقاله، به کوشش ...
4
... می‌باشد. ... سرزمین اجدادی ... دیار نخجوان و آذربایجان از دیر باز ... سرزمین پاک ایران (قفقاز و نخجوان و قسمتی از آذربایجان) از ... به سلامت بردند. حاج محمداسماعیل نخجوانی (پدر بزرگ محقق غروی) از ... . ولی دیری نپایید که خاندان نخجوانی از اصفهان هم کوچ کردند ...
5
... ) فراهم کرد. ... شفای طلبه جوان نخجوانی ... حضرت آیت الله مکارم شیرازی ... از آن جمله جمهوری نخجوان) مردم شیعه نخجوان تقاضا کردند، که عده ... ‌شوند. وقتی این خبر به نخجوان می‌رسد آن‌ها مصرانه ...
6
... ) فراهم کرد. ... شفای طلبه جوان نخجوانی ... حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی ... از آن جمله جمهوری نخجوان) مردم شیعه نخجوان تقاضا کردند، که عده ... ‌شوند. وقتی این خبر به نخجوان می‌رسد آن‌ها مصرانه ...
7
... ارمنی هستند، و جمهوری ناپیوسته نخجوان را نیز که به واسطه ... شده است، شامل می‌شود. نخجوان از جنوب و غرب با ... قریب به اتفاق جمهوری خودمختار نخجوان از اصلی‌ترین مناطق حضور ...
8
... گمان‌اند پل ضیاءالملک نخجوانی که در منابع تاریخ از ... حدود گرگر، پایین‌تر از نخجوان و حتیٰ به احتمالی پایین ... ، درحالی که پلدشت بالاتر از نخجوان واقع است. ... سال 1333 قمری ...
9
... رودِ دُن ( نَخجُوانِ نو ؛ به روسی ...
10
... . شاه نیز با سپردن حکومت نخجوان به او، وی را از ... از شانزده ماه حکومت در نخجوان، ظاهراً از مجاورت با مرز ...
693 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار