728 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... احضار المکفول متی طلبه المکفول‌له» یعنی کفالت التزام احضار مکفول است هرگاه مکفول‌له ... قسم است: کفالت نفس، کفالت مال ... منظور ار کافل و مکفول و مکفول‌له ... علی ... أی تقدیر در باب کفالت، کفیل به معنی کافل ...
2
... : (وعطفت علیّ قلوب الحواضن وکفّلتنی الامهات الرواحم)؛ و دل‌های ... (و أنبتها نباتاً حسناً و کفّلها زکریا)؛ خداوند به طرز شایسته ... را برای شما بپذیرند. (کفالت) مصدرِ (کَفَل)، (یکفل)، و در لغت به معانی ... استعمال می‌شود. (کفالت) در هیئت فعلی (کفل، یکفل)، در قرآن به ...
3
... ، و حاوی کافه مسائل، و کافل انواع فروع فقهيه، بل ناسخ ... و حاوی کافه مسائل، و کافل انواع فروع فقهيه، بل ناسخ ...
4
 کفیل به معنای کافل می باشد و منظور کسی ... که هر وقت حاکم یا مکفول له (شخصی که به نفع ... نفعش کفیل شده است) بخواهد او را ...
5
... فتقول هل أدلّكم على‌ من يكفله فرجعنك إلى‌ أمّك كى تقرّ ... ثمّ جئت على‌ قدر يموسى‌. «كافل» به معناى سرپرست و فردى ...
6
... شرع محمد* * * کهف الانام و کافل الایتام وقتی پیشوای بزرگان در ...
7
... اطمینان کاهش می‌یابد. ... تکافل و مضاربه ... تکافل بر پایه قرارداد مضاربه ... فعالیت شرکت بیمه تکافل ... در تکافل عمومی (انواع بیمه‌های تکافل)، بیمه‌شوندگان ... اقدام به تکافل اتّکایی شرکتهای تکافل می‌کند. ... تکافل در استرالیا ... تکافل استرالیا در ...
8
... موقع مکفول، برائت ذمه مکفول، انصراف مکفول‌له از تعهد کفیل، انتقال حق مکفول‌له ... و فوت مکفول است. ... تعریف ... کفالت ... از دیوانه نیز کفالت کرد. ... وظائف کفیل ... «کفیل باید مکفول را در زمان و ...
9
... مکفول‌له می‌گویند». ... صحّت کفالت از کودک ... در انعقاد کفالت شرط است کفیل ... حکم روشن است، زیرا مکفول طرف عقد کفالت نیست. هم‌چنین صحیح ... طبق ماده 740 قانون مدنی کفیل باید مکفول را در زمان و ... کودک، سفیه و مفلّس کفالت نمود، زیرا مکفول هیچ‌گونه مداخله‌ای ...
10
... صورت حواله باطل است. ... کفالت ... کفالت را تعهّد به نفس معنی ... مکفول‌له می‌گویند». ... صحّت کفالت از کودک ... در انعقاد کفالت شرط است کفیل ... روشن است، زیرا مکفول طرف عقد کفالت نیست. هم‌چنین ... کودک، سفیه و مفلّس کفالت نمود، زیرا مکفول هیچ‌گونه مداخله‌ای ...
728 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار