105 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
1
... اِنسی ) یعنی رام مقابل وحشی و از آن در بابهای ... جایز است؛ هر چند توحّش بر آن عارض شده باشد ... مانند کفّاره شتر مرغ، گاو وحشی و آهو که به ترتیب ... گاو، و گوسفند اهلی است. ... اهلی در باب تجارت ... هرنوع حیوان وحشی ... است، جز صورتی که توحّش بر آن عارض شده باشد ...
2
... مراد از حیوان وحشی ... مراد از حیوان وحشی، وحشی بالاصاله است. بنابراین، ... شامل وحشی‌ای که ... غیر پرندگان ... کفّاره شکار گاو وحشی و نیز بنابر قول مشهور ... ، الاغ وحشی (گورخر) یک گاو اهلی است. کفّاره صید ...
3
... براى حرمت صید حیوان وحشى غیر دریایى در حال احرام ... مراد از "صید" حیوانات وحشی حلال گوشت ... از "نَعَم" (شتر، گاو و گوسفند) کفاره بدهد. ... شتر مرغ و گاو، کفاره شکار الاغ وحشی و گاو (وحشی) و گوسفند ...
4
... براى حرمت صید حیوان وحشى غیر دریایى در حال احرام ... مراد از "صید" حیوانات وحشی حلال گوشت ... از "نَعَم" (شتر، گاو و گوسفند) کفاره بدهد. ... شتر مرغ و گاو، کفاره شکار الاغ وحشی و گاو (وحشی) و گوسفند ...
5
... حیوانات درنده و وحشی نباشد. ... اسباب تزکیه ... تزکیه ... وحشی حلال نیست مگر انواع آهو و غزال و بزکوهی و گاو وحشی ... و الاغ وحشی و گورخر. گوشت تمام ... و نیز حیوان حلال گوشت وحشی، وقتی با شکار کردن ...
6
... مختلف دارد، از جمله: گاومیش، گاو، گاو وحشی، گاو بارکش و... که در زبان ... در این خواب هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق را می‌خوردند ... مجازات مطرح کرده است. ... داستان گاو بنی اسرائیل ... قرآن کریم داستان ... هست، احتمال دادند که این گاو باید گاو بخصوصی باشد، لذا در ...
7
... : صيد دريايى، مرغ حبشى، حيوانات وحشى و درنده اعم از پرنده ... عبارتند از: شتر مرغ، گاو وحشى و خر وحشى( گورخر)، آهو و شكستن ... گوسفند و در بار دوم گاو و در دفعه سوم شتر ... چه شخص محرم نباشد يك گاو و در مورد درخت كوچك ...
8
... : صيد دريايى، مرغ حبشى، حيوانات وحشى و درنده اعم از پرنده ... عبارتند از: شتر مرغ، گاو وحشى و خر وحشى( گورخر)، آهو و شكستن ... گوسفند و در بار دوم گاو و در دفعه سوم شتر ... چه شخص محرم نباشد يك گاو و در مورد درخت كوچك ...
9
... : صید دریایی، مرغ حبشی، حیوانات وحشی و درنده اعم از پرنده ... عبارتند از: شتر مرغ ، گاو وحشی و خر وحشی (گورخر)، آهو و شکستن ... گوسفند و در بار دوم گاو و در دفعه سوم شتر ... چه شخص محرم نباشد یک گاو و در مورد درخت کوچک ...
10
... کفاره صید ... حرمت صید حیوان وحشی در احرام ... آیه «یا ... حج براى حرمت صید حیوان وحشى غیر دریایى در حال احرام ... است در شکار شتر مرغ، گاو وحشى و آهو، به ترتیب شتر ... ، گاو اهلى و گوسفند کفاره ...
105 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار