آب فرات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآب نهر معروف در عراق را آب فرات گویند که احکام آن در باب‌های طهارت، نکاح و احیاء موات به مناسبت آمده است.


ملکیت آب فرات

[ویرایش]

آب فرات مانند ساير نهرهای بزرگ، ملک کسی نيست.

مستحبات آب فرات

[ویرایش]

باز کردن کام نوزاد ، غسل کردن و شستن کفن با آب فرات مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۲۶.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۵۲.    
۳. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۷۴.    
۴. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۷۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۰۳.    


رده‌های این صفحه : آب | آداب اسلامی | آداب ولادت | مباحث فقهی
جعبه ابزار