ابراهیم بن اسحاق اباضی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن اسحاق اباضی، یکی از متکلمین خوارج، و به گفته ابن‌ندیم از رؤسای اباضیه بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن اسحاق اباضی، از خوارج و یکی از متکلمان آنها بود.
[۱] کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۱، ص۱۱.
الندیم او را از رؤسای اباضیه دانسته است.
[۳] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۱، ص۲۳۰.

ابراهیم به سبب برخی فتاوای فقهی، جنجال و بحث‌های بسیاری را در میان اباضیه به وجود آورد که این کار به ظهور فرقه‌های جدیدی در بین آنها انجامید.
[۴] اشعری، علی بن اسماعیل، مقالات الاسلامیین، ص۱۱۰.


تاریخ وفات

[ویرایش]

اباضی در سال ۱۴۵ هـ از دنیا رفت.

آثار

[ویرایش]

کتاب الامامة و الردّ علی القدریّه از آثار اباضی است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۱، ص۱۱.
۲. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست (الندیم)، ص۲۲۸.    
۳. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۱، ص۲۳۰.
۴. اشعری، علی بن اسماعیل، مقالات الاسلامیین، ص۱۱۰.
۵. بابانی، اسماعیل بن محمد، هدیة العارفین، ج۱، ص۱.    
۶. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست (الندیم)، ص۲۲۸.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۶۳، برگرفته از مقاله «ابراهیم بن اسحاق اباضی».


جعبه ابزار