ابوالقاسم بن محمدعلی گوگردی ناصرحکمت اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم بن محمدعلی گوگردی ناصرحکمت اصفهانی، از اطبّاء مشهور و مدرّسین طبّ قدیم در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا ابوالقاسم ناصر حکمت معروف به گوگردی فرزند میرزا محمّدعلیّ بن حاج محمّد یزدی، عالم فاضل، حکیم جامع، عابد زاهد و طبیب حاذق، از اطبّاء مشهور و مدرّسین طبّ قدیم در اصفهان بوده است. جدّش حاج محمّد از یزد به اصفهان آمده، و در محلّه احمدآباد ساکن گردید، و ظاهرا حمّام احمدآباد از آثار خیریّه او است. در حدود ۱۲۷۸ق در اصفهان متولّد شد، و نزد میرزا ابوالحسن پاقلعه‌ای، میرزا ابوالقاسم مدرّس رشتی، حاج میرزا محمّدباقر حکیم‌باشی، جهانگیرخان قشقایی، میرزا عبدالعلی مرندی و آخوند کاشی و جمعی دیگر به تحصیل پرداخت. ایشان از اطبّاء مشهور و صاحبان نفس قدسی بود. سال‌ها در مدرسه حاج حسن جنب مسجد علی مقابل‌ هارون ولایت به تدریس و نیز مداوای بیماران اشتغال داشت، و کتاب قانون را تدریس می‌نمود. ایشان سرانجام در دوشنبه ۲ ربیع‌الثّانی ۱۳۷۱ق به سنّ ۹۰ سالگی وفات یافته، بیرون بقعه مادرشاه‌زاده در تخت فولاد مدفون شد. رساله افیونیّه به فارسی از تالیفات او است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۱۳.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۴۶.    


جعبه ابزار