ابوعبداللّه خطیب اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبداللّه خطیب اصفهانی، از ادبای قرن چهارم و پنجم هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبداللّه خطیب اصفهانی معروف به اسکافی، ادیب، لغوی، نحوی، از ادبای قرن چهارم و پنجم هجری است. وی شعر عربی را فصیح و بلیغ می‌سروده است. در ری از مصاحبان صاحب بن عبّاد بوده، و در آن شهر، منصب خطابت را بر عهده داشته است. وی در سال ۴۲۷ق وفات یافته است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

تالیفاتی دارد که از آن جمله است:
۱. دره التّنزیل، در آیات متشابهه، مطبوع در مصر؛
۲. شواهد سیبویه؛
۳. الغرّه؛
۴. غلط کتاب العین جاحظ؛
۵. لطف التّدبیر؛
۶. مبادی اللّغه العربیّه، مطبوع در مصر؛
۷. نقد الشّعر.
[۱] مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۳۱.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۵۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۳۱.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۵۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۹۶.    جعبه ابزار