ابوعثمان عمرو بن عبید تمیمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعثمان عمرو بن عبید تمیمی، منسوب به قبیله بنی‌تمیم و از علما و متکلمان بزرگ معتزله در بصره بود که نزد منصور عباسی جایگاه ویژه‌ای داشت. او سرانجام به سال ۱۴۴ ق در ۶۴ سالگی درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعثمان، عمرو بن عبید بن باب، منسوب به بنی‌تمیم و از اهالی بصره بود. جدّ او از اسیران کابل در سیستان و پدرش در حکومت حجّاج از شحنگان بود. عمرو بن عبید در زمان خود بزرگ معتزله بود و به علم و زهد اشتهار داشت. در مسلک و مذهبش با واصل بن عطا هم فکر بود و هر دو، مجلس حسن بصری را ترک کردند. وی دوست و برگزیده منصور، خلیفه عباسی بود و با وجود این جوایزی را که منصور می‌خواست به وی عطا کند، از پذیرفتن آنها خودداری میورزید.
او بر خلاف عقیده واصل بن عطا که یکی از طرفین جنگ جمل را بدون تعیین فاسق می‌خواند، هر دو طرف جنگ جمل را فاسق خواند. پیروان او را «عَمْریه» می‌خواندند. او در ۶۴ سالگی درگذشت.
[۱] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج ۳، ص۳۰۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج ۳، ص۳۰۵.
۲. زرکلی، خیرالدین، الأعلام، ج۵، ص۸۱.    
۳. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج۱۰، ص۸۴.    
۴. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج ۳، ص۴۶۰.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۶۰.

جعبه ابزار