ابونعیم عبداللّه بن ابوعلی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابونعیم عبداللّه بن ابوعلی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابونعیم عبداللّه بن ابوعلی حسن حداد بن احمد اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری بوده است. وی مؤلف «اطراف الصّحیحین» و فردی عابد زاهد بوده که به سال ۵۱۷ق. وفات یافت.
[۲] فصیح‌خوافی، عبدالمجید عصاری، مجمل فصیحی، ج۲، ص۲۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآة الجنان، ج۳، ص۱۶۸.    
۲. فصیح‌خوافی، عبدالمجید عصاری، مجمل فصیحی، ج۲، ص۲۲۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۱۷.    


جعبه ابزار