اجازه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اجازه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اجازه (فقه)، به معنی اظهار رضایت و صدور جواز انجام عمل یا روی دادن حالتی و دارای کاربرد در ابواب مختلف فقه
اجازه (حدیث)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم حدیث، به معنای اجازه شیخ به راوی برای نقل حدیث از وی یا از کتاب وی
اجازه (شعر)، تمام کردن مصراع شعر شاعر دیگر
اجازه اجتهاد، یکی از مسائل مربوط به فقه، به معنای اجازه اجتهاد مطلق از مرجع جامع‌الشرایط به فرد دیگر دارای شرایط
اجازه (منصب)، منصب اذن به حاجیان برای کوچ از مشاعر، در روزگار جاهلیت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار