اختیار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اختیار ممکن است در علوم ذیل به‌کار رفته باشد:

اختیار (فقه)، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم فقه و به معنای مقابل جبر، قصد و نیت، مقابل اضطرار، مقابل اکراه و دیگر معانی
اختیار (کلام)، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم کلام و به معنای انتخاب یک چیز از میان دو یا چند چیز با اراده آزاد انسانی
اختیار (عرفان)، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم عرفان و به معنای اختیار و اراده آدمی و مسئولیت پذیری او مبتنی بر نظریه وحدت
اختیار (مدیریت)، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم مدیریت و به معنای اعطای قدرت از مقام مافوق به مقام زیردست در جهت اجرای وظایف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار