استبداد (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانجام کاری به تنهایی و بدون مشارکت دادن دیگری در آن را استبداد گویند. از این عنوان در باب‌های زکات، وصیّت، نکاح و قصاص سخن گفته شده است.


استبداد مالک مزرعه در باب زکات

[ویرایش]

استبداد مالک مزرعه در تخمین زکات آن و تصرف در مزرعه بدون مشارکت حاکم شرع یا نمایندۀ او در تخمین، جایز نیست.

استبداد دو وصی در عمل به وصیت

[ویرایش]

کسی که دو نفر را وصیّ خویش قرار داده است، استبداد یکی از آن دو در عمل به وصیّت بدون مشارکت دیگری، جایز نیست.

استبداد و انفراد زنان در مامایی

[ویرایش]

استبداد و انفراد زنان در مامایی و حضور نزد زن باردار و عدم حضور مردان جز شوهر واجب است، مگر در حال ضرورت.

استبداد دوشیزه در ازدواج خویش

[ویرایش]

استبداد دوشیزه در امر ازدواج خویش و اجازه نگرفتن از پدر یا جدّ پدری بنا بر قول به عدم ولایت آن دو نسبت به وی، کراهت دارد.

استبداد حکمین در طلاق زن بدون اجازه شوهر

[ویرایش]

در این که دو حکمی که برای رفع اختلاف میان زن و مرد برگزیده شده‌اند، می‌توانند در صورتی که طلاق را مصلحت ببینند، بدون نظر شوهر و اطّلاع به وی، زن را طلاق دهند، اختلاف است.

استبداد اولیای دم در قصاص

[ویرایش]

در صورت تعدّد اولیای مقتول، جواز استبداد هر یک از آنان در قصاص بدون هماهنگی با دیگری، مورد اختلاف است؛ هر چند بر جواز آن، ادّعای اجماع شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریر الوسیلة ج۱، ص۳۳۰.    
۲. جواهر الکلام ج۲۸، ص۴۰۰-۴۰۶.    
۳. الروضة البهیة ج۵، ص۴۴۰.    
۴. جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۲۹.    
۵. الحدائق الناضرة ج۲۴، ص۶۳۱.    
۶. جواهر الکلام ج۴۲، ص۲۸۹-۲۹۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۰۷.    


رده‌های این صفحه : زکات | فقه | نکاح | واژه شناسی | وصیت
جعبه ابزار