افراط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزیاده‌روی کردن را افراط می‌گویند که دارای احکام تکلیفی و وضعی است و در ابواب طهارت، صلات، خمس، تجارت، قرض، حجر، شرکت، مزارعه، عاریه، وکالت، اطعمه و اشربه و شهادات آمده است.


افراط در بلند خواندن حمد وسوره

[ویرایش]

افراط در بلند خواندن حمد و سوره به حدّی که خارج از متعارف باشد، نماز را باطل می‏کند.

افراط در مصرف

[ویرایش]

زیاده روی در مصرف، اسراف است.

افراط در صرف مال در کار خیر

[ویرایش]

افراط کردن در صرف مال در کارهای خیر با رشید بودن منافات ندارد.

ضامن بودن افراط کننده

[ویرایش]

چنانچه افراط موجب زیان به دیگری گردد، افراط کننده ضامن است، مانند اینکه افراط در آب دادن مزرعه باعث خرابی ساختمان همسایه شود.
[۳] مجمع المسائل ج۲، ص۱۰۱.


ضامن بودن فرد امین

[ویرایش]

فرد امین، مانند رهن گیرنده (مرتهن)، دلال، وکیل و شریکدر صورتی ضامن است که افراط یا تفریط کند.

افراط در خوردن

[ویرایش]

افراط در خوردن مکروه است و اگر موجب ضرر قابل اعتنا شود یا گمان آن برود، حرام می‏گردد.

افراط در مصرف مئونه

[ویرایش]

مقدار مصرف شده از درآمد، مئونه به شمار می‏رود و خمس ندارد، مگر آنکه در مصرف زیاده روی شده باشد، در این صورت مقدار زیاده روی شده خمس دارد.
[۸] سؤال و جواب(یزدی) ص۲۷۴.


افراط در شوخی

[ویرایش]

افراط در شوخی اگر مصداق خلاف مروّت باشد، بنابر قول به اعتبار آن در عدالت، موجب سقوط عدالت می‏شود.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۹، ص۳۸۲.    
۲. جامع المقاصد ج۵، ص۱۸۳-۱۸۶.    
۳. مجمع المسائل ج۲، ص۱۰۱.
۴. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۷۴.    
۵. مجمع الفائدة ج۸، ص۵۴۰.    
۶. مجمع الفائدة ج۱۰، ص۲۰۳.    
۷. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۶۱.    
۸. سؤال و جواب(یزدی) ص۲۷۴.
۹. ایضاح الفوائد ج۴، ص۴۲۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۱۹-۶۲۰.    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | رذایل اخلاقی
جعبه ابزار