امام (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه امام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

امام (فقه)، به معنی پیشوا، کاربرد در دو مفهوم عام به‌معنای حاکم و ولی مسلمانان (ولی فقیه)، امام جمعه و امام جماعت و در معنای خاص به معنای انبیا و جانشینان آنان
امام (حدیث)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث از الفاظ مدح راوی
امام (کلام)، از اصطلاحات به کار رفته در علم کلام و به معنای جانشینان پیامبر اسلام


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار