اموال (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اموال جمع مال، ممکن است در علوم مختلف زیر به کار رفته باشد:

اموال (فقه)، از اصطلاحات به کار رفته در علم فقه به معنای مباحثی درباره جمع‌ و خرج‌ دارایی‌های‌ عمومی‌
اموال (اخلاق)، از اصطلاحات به کار رفته در علم اخلاق به معنای سرمایه و ثروت انسان
اموال (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات به کار رفته در علم حقوق به معنای چیز مفید برطرف کننده یک نیاز مادی یا معنوی و قابل اختصاص به شخص معین


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار