انسان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمهمترین و محوری‌ترین موضوع قرآن کریم، انسان است.


انسان در قرآن

[ویرایش]

انسان، مخاطب اصلى قرآن كريم و محورى‌ترين موضوع اين كتاب است؛ ازاين‌رو دامنه مباحث مربوط به انسان در قرآن بسيار گسترده است و بسيارى از موضوعات فرعى آن هم، مدخلى مستقلّ است؛ بدين جهت براى پرهيز از آميختگى اطّلاعات و تكرار آن‌ها، محدوديّت‌هايى اعمال، و در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى «انسان»، «بشر»، «ناس» و آن دسته از آيات كه به صورت مستقيم به انسان‌شناسى مربوط بوده، استفاده شده است.
موضوعات فرعی انسان که در عناوین و موضوعات مستقل مطرح شده‌اند عبارتند از:
آرامش انسان
[۱] به مقاله آرامش (قرآن) رجوع شود.
، آرزوی انسان
[۲] به مقاله آرزو (قرآن) رجوع شود.
، آزادی انسان
[۳] به مقاله آزادی (قرآن) رجوع شود.
، اجل انسان
[۴] به مقاله اجل (قرآن) رجوع شود.
، اختیار انسان
[۵] به مقالات اختیار (قرآن) و آزادی (قرآن) رجوع شود.
، اراده انسان
[۶] به مقاله اراده (قرآن) رجوع شود.
، افعال انسان
[۷] به مقاله اختیار (قرآن) رجوع شود.
، امتحان انسان
[۸] به مقاله امتحان (قرآن) رجوع شود.
، حقوق انسان
[۹] به مقاله حقوق بشر (قرآن) رجوع شود.
، عبرت‌آموزی انسان
[۱۰] به مقاله عبرت (قرآن) رجوع شود.
، قبض روح انسان
[۱۱] به مقاله اجل (قرآن) رجوع شود.
، قدرت انسان
[۱۲] به مقاله جوان (قرآن) رجوع شود.
، مالکیت انسان
[۱۳] به مقاله مالکیت (قرآن) رجوع شود.
.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آسیب‌پذیری انسان (قرآن)، احیای انسان (قرآن)، اختیار انسان (قرآن)، ادوار زندگی انسان (قرآن)، امانت‌داری انسان (قرآن)، امتیازات انسان (قرآن)، انحطاط انسان (قرآن)، انسان در چهل سالگی (قرآن)، انسان و ابلیس (قرآن)، انسان و جن (قرآن)، انسان و شیطان (قرآن)، انسان و طبیعت (قرآن)، انسان و ملائکه (قرآن)، بصیرت انسان (قرآن)، بقای انسان (قرآن)، بیان انسان (قرآن)، پنهان‌کاری انسان (قرآن)، پیری انسان (قرآن)، تعجب انسان (قرآن)، تعقل انسان (قرآن)، تعلم انسان (قرآن)، تکامل انسان (قرآن)، تمایلات انسان (قرآن)، توجیه‌گری انسان (قرآن)، تولد انسان (قرآن)، تولید مثل انسان (قرآن)، جوانی انسان (قرآن)، حالات انسان (قرآن)، حواس انسان (قرآن)، حیات انسان (قرآن)، خلقت انسان (قرآن)، زیبایی‌گرایی انسان (قرآن)، سجده بر انسان (قرآن)، سرنوشت انسان (قرآن)، سیر انسان (قرآن)، شخصیت انسان (قرآن)، ضعف انسان (قرآن)، عبادت انسان (قرآن)، عبودیت انسان (قرآن)، عقل انسان (قرآن)، علم انسان (قرآن)، عمر انسان (قرآن)، عمل انسان (قرآن)، عهد انسان با خدا (قرآن)، غرایز انسان (قرآن)، فراموشی انسان (قرآن)، فرجام انسان (قرآن)، فرزندان انسان (قرآن)، فضیلت انسان (قرآن)، فطرت انسان (قرآن)، فکر انسان (قرآن)، قلب انسان (قرآن)، قوای انسان (قرآن)، کرامت انسان (قرآن)، کودکی انسان (قرآن)، گرایش‌های انسان (قرآن)، مرگ انسان (قرآن)، مسؤولیت انسان (قرآن)، معاد انسان (قرآن)، معاش انسان (قرآن)، ملاک‌های انسانیت (قرآن)، نسل انسان (قرآن)، نفس انسان (قرآن)، نیاز انسان (قرآن)، نیاکان انسان (قرآن)، وجدان انسان (قرآن)، وحی بر انسان (قرآن)، هبوط انسان (قرآن)، هدایت انسان (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. به مقاله آرامش (قرآن) رجوع شود.
۲. به مقاله آرزو (قرآن) رجوع شود.
۳. به مقاله آزادی (قرآن) رجوع شود.
۴. به مقاله اجل (قرآن) رجوع شود.
۵. به مقالات اختیار (قرآن) و آزادی (قرآن) رجوع شود.
۶. به مقاله اراده (قرآن) رجوع شود.
۷. به مقاله اختیار (قرآن) رجوع شود.
۸. به مقاله امتحان (قرآن) رجوع شود.
۹. به مقاله حقوق بشر (قرآن) رجوع شود.
۱۰. به مقاله عبرت (قرآن) رجوع شود.
۱۱. به مقاله اجل (قرآن) رجوع شود.
۱۲. به مقاله جوان (قرآن) رجوع شود.
۱۳. به مقاله مالکیت (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۱۷۹، برگرفته از مقاله «انسان».    


رده‌های این صفحه : انسان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار