باکو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباکو یکی از مهمترین مراکز شیعه نشین جمهوری آذربایجان بوده و هم اینک پایتخت آن کشور است. نام این شهر به صورت های باکو، با کودبه، با کوبه، باکویه، و باکی تلفظ می گردد. باکو از قدیم مهد علم و فرهنگ بوده و فرزانگانی چون حضرات آیات: سید حسین بادکوبه ای، شیخ صدرا بادکوبه ای و شهید شیخ عبدالغنی بادکوبه ای به این شهر منتسب هستند.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : آذربایجان | جغرافیای اسلامی
جعبه ابزار