برهان لمی مطلق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرهان لمی مطلق یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای برهان دالّ بر ثبوت اکبر به طور مطلق است.


اقسام برهان لم

[ویرایش]

برهان لمّی بر دو قسم است: برهان لمّی مطلق و برهان لمّی غیر مطلق.

مابه‌الاشتراک

[ویرایش]

هر دو قسم برهان لمّی در این امر مشترک‌اند که حدوسط در آنها علت وجود اکبر در ضمن اصغر است، اما در برهان لمّی مطلق، حدوسط علاوه بر این، علت ثبوت اکبر به طور مطلق -چه در ضمن اصغر یا غیر آن- است.
مثال: این آهن درجه حرارتش بالا می‌رود و هر آهنی که درجه حرارت آن بالا برود، منبسط می‌شود؛ پس این آهن منبسط می‌شود. بالا رفتن درجه حرارت که در این مثال حد وسط قرار گرفته است علت انبساط است مطلقاً نه در خصوص آهن.
[۴] مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۳۳۹.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة.    
مظفر، محمدرضا، المنطق.    
• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.
حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص۲۰۳.    
۲. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة، ص۱۲۶.    
۳. مظفر، محمدرضا، المنطق، ص۳۶۸.    
۴. مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۳۳۹.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «برهان لمی مطلق»، تاریخ بازیابی۱۳۹۵/۱۲/۲.    جعبه ابزار