برگ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرگ جزئى از گیاه می باشد که از آن به مناسبت در باب هاى صلاة، تجارت، مساقات و اطعمه و اشربه سخن رفته است.


پوشش بدن با برگ

[ویرایش]

پوشیدن عورت براى مرد و همه ی بدن- جز مواضع استثنا شده- براى زن در نماز، واجب است؛ لیکن در نوع پوشش که آیا لازم است از نوع لباس باشد یا جز آن نیز مانند برگ- حتّى با وجود‌ لباس- کفایت مى‌کند؟ اختلاف است.

سجده بر برگ

[ویرایش]

۱)سجده بر غیر خوردنى و پوشیدنى از گیاهان مانند برگ، صحیح است.
۲)در صحت سجده بر برگ چای، قهوه و گیاهان دارویى اختلاف است. برخى بین برگ قهوه و برگ چای و گیاهان دارویى تفکیک کرده و سجده بر برگ قهوه را- از آن جهت که خوردنى است- صحیح ندانسته ولى سجده بر برگ چای و گیاهان دارویى را- از آن جهت که خود برگ، خورده نمى‌شود بلکه دم کرده ی آن به صورت مایع، مورد استفاده قرار مى‌گیرد- صحیح دانسته‌اند.

معامله برگ درخت

[ویرایش]

برگ درخت در دادوستد، تابع درخت است؛ بنابراین درختى که فروخته مى‌شود برگ هاى آن نیز ملک خریدار مى‌گردد، مگر در مثل درختى همچون حنا که برگش به منزله ی میوه است. در چنین مواردى برگ، داخل در معامله ی اصل درخت نخواهد بود مگر آنکه شرط شده باشد یا عرف، برگ را تابع درخت بداند.

عقد مساقات بر برگ درخت

[ویرایش]

عقد مساقات بر درخت میوه‌دار، صحیح است؛ لیکن در اینکه بر درخت هایى که برگ آنها به منزله ی میوه است- مانند درخت حنا- صحیح مى‌باشد یا نه، محلّ تردید و اشکال واقع شده است. جمعى به صحت آن تصریح کرده‌اند.
[۱۰] مهذب الاحکام،ج ۲۰، ص ۱۵۲- ۱۵۳.


خلال کردن دندان با برگ

[ویرایش]

خلال کردن دندان با برگ درخت خرما مکروه است.
[۱۲] توضیح المسائل مراجع،ج ۲، ص ۵۳۷ م ۲۶۳۶.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج ۸، ص ۱۸۶- ۱۸۹.    
۲. العروة الوثقی (و حواشی)،ج ۱، ص ۵۸۹- ۵۹۰.    
۳. مستمسک العروة،ج ۵، ص ۴۹۳- ۴۹۷.    
۴. مستند العروة (الصلاة)،ج ۳، ص ۱۵۳.    
۵. جامع المقاصد،ج ۴، ص ۳۷۵.    
۶. مسالک الافهام،ج ۳، ص ۳۵۹.    
۷. جواهر الکلام،ج ۲۴، ص ۸۰.    
۸. الحدائق الناضرة،ج ۲۱، ص ۳۵۶- ۳۵۸.    
۹. جواهر الکلام،ج ۲۷، ص ۶۱.    
۱۰. مهذب الاحکام،ج ۲۰، ص ۱۵۲- ۱۵۳.
۱۱. وسائل الشیعة،ج ۲۴، ص ۴۲۳.    
۱۲. توضیح المسائل مراجع،ج ۲، ص ۵۳۷ م ۲۶۳۶.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص ۱۰۲- ۱۰۳.    


رده‌های این صفحه : فقه | معاملات | نماز
جعبه ابزار