تجری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تجری ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

تجری (اصول)، از اصطلاحات علم اصول، به معنای مخالفت عملى با حکم الزامی مولا به زعم شخص متجری
تجری (حقوق جزا)، از اصطلاحات علم حقوق، به معنای انجام عملی همراه با قطع به جرم یا گناه بودن آن عمل، در فرض خطا بودن قطع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار