تقلید (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقلید ممکن است در معانی و علوم ذیل به کار رفته باشد:

تقلید قربانی، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علوم قرآنی و فقه بوده و به معنای علامت گذاری قربانی برای معلوم شدن قربانی حج
تقلید (فقه)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم روان‌شناسی بوده و به معنای التزام و پذیرش فتوای مجتهد و عمل به آن بدون درخواست دلیل از وی
تقلید (روان‌شناسی رشد)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم روان‌شناسی بوده و به معنای ایجاد الگویی برای عمل بعد از مشاهدات و پردازش اطلاعات توسط کودکرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار