تقوا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقوا ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

تقوا (اخلاق)، به معنای پرهیز از گناه و مباحث مطرح در آن
تقوا (عرفان)، از مقامات عرفانی و در نسبت با دو مفهوم مهم ورع و قلب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار