تقیه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقیه ممکن است در معانی ذیل و یا در مقالات ذیل به کار رفته باشد:

تقیه (فقه)، ابراز عقیده یا انجام دادن کاری بر خلاف‌ نظر و اعتقاد قلبی
تقیه از نگاه شیعه، معنای تقیه و شرایط تقیه از منظر شیعه
تقیه در عمل، تقیه در عمل به عمل نکردن مطابق احکام و یا عقاید مذهب حق به سبب ترس از مخالفان
تقیه در فتوا، تقیه در فتوا به کتمان حکم واقعی و ابراز حکم موافق مخالفان
اجماع تقیه‌ای، بیان رأیِ شنیده شده از امام (علیه‌السلام) - در زمان حضور - در قالب اجماع ، به سبب تقیه
احکام تقیه‌ای، احکام ثانوی واقعی در حالت خوف از دشمن
اخبار تقیه، روایات صادر شده در مقام تقیّه و بیان کننده حکم تقیّه
اهداف تقیه، تقیه به معنای ابراز عقیده یا انجام دادن کاری بر خلاف‌ نظر و اعتقاد قلبی
پاسخ شبهات تقیه، تقیه به معنای ابراز عقیده یا انجام دادن کاری بر خلاف‌ نظر و اعتقاد قلبیرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی | ابهام‌زدایی
جعبه ابزار