تهدید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتهدید به معنی ترسانیدن کسی به وعده انجام دادن کاری علیه او یا متعلّقاتش است.


احکام عنوان تهدید

[ویرایش]

اکراه از اسباب رفع تکلیف و نیز آثار وضعی عمل است. قوام اکراه، تهدیدی است که از سوی اکراه کننده (مُکرِه) متوجه اکراه شونده (مُکرَه) می‏شود. (به مقاله اکراه رجوع شود.)

منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص۶۷۱ ۶۷۲.    


رده‌های این صفحه : تکلیف | فقه
جعبه ابزار