حدیث مرسل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحديث مُرسَل به حدیثی می گویند واسطه بین راوی وان معصوم افتاده باشد


تعریف حديث مُرسَل

[ویرایش]
حديث مرسل- اصطلاحى در علم درایه و- حديثى است که راوی، آن را از معصوم نشنيده، ليکن بدون واسطه از وى نقل کرده باشد و يا با واسطه نقل کرده، امّا واسطه را فراموش کرده و به فراموشی تصریح نموده و يا از روى عمد يا سهو آن را نياورده باشد و يا واسطه را با ابهام ذکر کرده باشد، مانند تعبير «عن رجلٍ» يا «عَن بعض اصحابنا»؛ واسطه حذف شده يکى باشد يا بيشتر.

حکم ارسال حدیث

[ویرایش]
بنابر تصریح برخى، ارسال و حذف واسطه از سلسله سند حدیث در حال اختیار و بدون عذر، مانند فراموشی، مکروه يا حرام است.

اعتبار حديث مُرسَل

[ویرایش]
آيا حديث مرسل مطلقاً، معتبر و قابل استناد است، يا تنها در صورتى که مؤيد به کتاب يا سنّت متواتر، يا مطابق عموم آن دو و يا دلیل عقلی باشد، يا نزد فقها پذيرفته شده باشد، يا ارسال کننده فردى باشد که جز از ثقه يا عادل روایت نمى‌کند، مانند ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمدبن ابی نصر مسئله اختلافى است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عاملی، حسین بن عبدالصمد،وصول الاخیار،۱۰۶؛    
۲. نهایة الدرایة (سیدحسن صدر)ص۱۸۹    
۳. وصول الاخیار، حسین بن عبدالصمد،وصول الاخیار، ص۱۰۸     .
۴. عاملی، حسین بن عبدالصمد، وصول الاخیار، ص۱۰۷    منبع

[ویرایش]
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۲۶۹    


رده‌های این صفحه : اقسام حدیث | حدیث شناسی
جعبه ابزار