حزن ابوبکر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن به حزن ابوبکر اشاره شده است.


اندوه در غار ثور

[ویرایش]

اندوه ابوبکر در غار ثور، هنگام هجرت از مکّه به مدینه، بر اثر غفلت از يارى خداوند:
«... إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا ...؛... آنگاه که در غار (ثور) بودند وقتی به همراه خود می‌گفت اندوه مدار که خدا با ماست....»
مقصود از «الغار» غار ثور و مقصود از «لصاحبه» ابوبکر است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۴۰.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۹، ص۳۷۴.    
۳. آلوسی، شهاب الدین، روح المعانی، ج۵، ص۲۸۸.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۰، ص۴۹۹، برگرفته از مقاله «حزن ابوبکر».    


رده‌های این صفحه : ابوبکر | حزن | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار