حزن (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «حزن» است.


معنای حزن

[ویرایش]

حُزْن و حَزَن، نقيض فرح و سرور، و جمع آن احزان است.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى‌ «ابلاس»، «اسف»، «اسى»، «حزن» و برخى مشتقّات آنها، «غم»، «غيظ»، «كرب» و برخى مشتقّات‌ «كظم»، «ويل» و جملات مفيد معناى حزن استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار حزن (قرآن)، حزن آل فرعون (قرآن)، حزن ابراهیم (قرآن)، حزن ابوبکر (قرآن)، حزن اصحاب شمال (قرآن)، حزن انسان (قرآن)، حزن بر طغیانگران (قرآن)، حزن بر فاسقان (قرآن)، حزن بر قوم لوط (قرآن)، حزن بر کافران (قرآن)، حزن بر مشرکان (قرآن)، حزن بر منافع دنیایی (قرآن)، حزن بر مهمان (قرآن)، حزن بنی‌اسرائیل (قرآن)، حزن بنیامین (قرآن)، حزن پسندیده (قرآن)، حزن پیشینیان (قرآن)، حزن خانواده نوح (قرآن)، حزن در برزخ (قرآن)، حزن در جهنم (قرآن)، حزن در خشکسالی (قرآن)، حزن در عذاب (قرآن)، حزن در فراق (قرآن)، حزن در قیامت (قرآن)، حزن در مصیبت (قرآن)، حزن شعیب (قرآن)، حزن صاحبان باغ سوخته (قرآن)، حزن ظالمان (قرآن)، حزن فاجران (قرآن)، حزن قابیل (قرآن)، حزن کافران (قرآن)، حزن گناهکاران (قرآن)، حزن لوط (قرآن)، حزن مادر موسی (قرآن)، حزن متخلفان غزوه تبوک (قرآن)، حزن مجاهدان غزوه احد (قرآن)، حزن مجرمان (قرآن)، حزن محمد (قرآن)، حزن مریم (قرآن)، حزن مسلمانان (قرآن)، حزن معذوران غزوه تبوک (قرآن)، حزن منافقان (قرآن)، حزن موسی (قرآن)، حزن مؤمنان (قرآن)، حزن ناپسند (قرآن)، حزن نوح (قرآن)، حزن و صبر (قرآن)، حزن هارون (قرآن)، حزن همسران محمد (قرآن)، حزن همسر عمران (قرآن)، حزن یعقوب (قرآن)، حزن یونس (قرآن)، رفع حزن (قرآن)، عوامل حزن (قرآن)،مصونیت از حزن (قرآن)، نجات از حزن (قرآن)، نعمت حزن (قرآن)، نهی از حزن (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۳، ص۱۵۸، «حزن».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۰، ص۴۹۸، برگرفته از مقاله «حزن».    


رده‌های این صفحه : حزن | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار