حضرموت‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضر موت یكی از نواحی شش گانه جزیره العرب است .


تلفظ واژه

[ویرایش]

حضرموت به فتح حاء و سکون ضاد و فتح راء ومیم خوانده می شود.

موقعیت جغرافیایی حضر موت

[ویرایش]

ناحیه وسیعی در شرق عدن و در كناره دریا است كه صحرای (احقاف) در مجاورت آن بوده است . می گویند حضرت هود در این منطقه به خاك سپرده شده است .

وجه نامگذاری

[ویرایش]

در علت نامگذاری آن چند قول است :
الف) بعضی آن را منتسب به ( حضرموت بن قحطان) دانسته اند كه در این مكان ساكن شده است .
ب) عده ای آن را از نام (حضرموت عمروبن قیس بن معاویه) دانسته اند.
ج) كسانی حضر موت را نام قبیله ای كه در این منطقه ساكن بوده ذكر كرده اند.
د) در دوران گذشته جنگ سختی در آن جا رخ داد و بیشتر ساكنان آن كشته شدند ، لذا آن را حضرموت گفته اند .
ه) در تورات این منطقه به نام (حاضر میت) یعنی اولین ساكن آن آمده است .
همچنین حضرموت و المهر را یك منطقه وسیع در كنار (عمان ) و (عدن) دانسته اند .
المهره از (مهره بن حیدان بن عمروبن الخاف بن قضاعه ) گرفته شده و نیز نام قبیله ای بوده است.
[۱] تاریخ و آثار اسلامی مكه مكرمه و مدینه منوره، اصغر قائدان ، مشعر، چاپ سوم،۱۳۷۷، ص۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تاریخ و آثار اسلامی مكه مكرمه و مدینه منوره، اصغر قائدان ، مشعر، چاپ سوم،۱۳۷۷، ص۲۷.


منبع

[ویرایش]
تونه ای،مجتبی،فرهنگنامه حج،ص۴۲۱


رده‌های این صفحه : جغرافیای اسلامی | عربستان
جعبه ابزار