حکم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحکم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

معانی
حکم (فقه)، به ضم حاء و سکون کاف به معنای خطاب شرع، متعلّق به فعل مکلف به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و مقابل حق ونیز به معنای قضا و دادرسی
حکم دادگاه، به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاطع دادگاه راجع به ماهیت دعوا
الحکم، به فتح حاء و کاف به معنای حکم کننده و داور از نام‌های خدا

اعلام و اشخاص
حکم بن ابی‌العاص، حَکَم‌ بن ابی ‌العاص بن ‌امیه، عموی عثمان ‌بن عَفّان، پدر مروان خلیفه اموی و از دشمنان سرسخت پیامبر (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم)
حکم بن عبدالرحمن، حکم بن عبدالرحمان (حکم دوم)، ملقب به المستنصرباللّه، دومین خلیفه اموی اندلس
حکم بن عبدالله بلخی، بلخی، ابومطیع حَکم بن عبدالله بن مَسْلَمة بن عبدالرحمان، فقیه و قاضی و محدث، و شاگرد ابوحنیفه
حکم بن هشام، از حاکمان امویان اندلس


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار