خطبه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخطبه به کسر خا به معنای خواستگاری از زن است.
خطبه به ضم خا به کلام خطیبی که در ستایش خدا و نعت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) است، گویند.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار