دریا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتوده ی بسیار بزرگى از آب را دریا می گویند. از آن در باب هاى طهارت، خمس، حج، تجارت، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن رفته است.


حکم آب دریا

[ویرایش]

آب دریا و ماهی هاى آن از مباحات است و فروختن آنها قبل از تملک صحیح نیست.

احکام جانوران دریایى

[ویرایش]

۱) بنابر قول مشهور، انواع جانوران دریایى- جز ماهی پولک دار، میگو و پرنده ی دریایى، مانند مرغابى- از حرام گوشتان به شمار مى‌روند. ماهى بى پولک نیز بنا بر مشهور، حرام است.
۲)در تذکیه پذیر بودن حیوانات حرام گوشت دریایى اختلاف است.
۳)بنابر قول مشهور سگ و خوک دریایى پاکند.
۴)صید جانور دریایى براى محرم ،جایز است.

احکام سفر دریایى

[ویرایش]

۱) سفر دریایى براى تجارت و نیز در حال طوفانى بودن دریا مکروه است.
۲)کسى که نذر کرده پیاده به‌ مکه رود، باید از خشکى برود و با سفر دریایى نذر ،محقق نمى‌ شود.
۳)اموال بدست آمده از کشتى غرق شده در دریا اگر به وسیله ی امواج آب به ساحل افتاده باشد، از آنِ صاحبش است؛ امّا اگر با غوّاصى به دست آمده، بنابر قول برخى، از آنِ غوّاص است. برخى گفته‌اند: اگر صاحب اموال- به جهت یأس از دستیابى به مال خود- از آنها اعراض کرده باشد، از آنِ غوّاص خواهد بود.
۴)کسى که در سفر دریایى مرده است، اگر رساندن او به خشکى ممکن نباشد یا دشوار باشد، پس از تجهیز (غسل دادن، کفن کردن و نماز خواندن بر او) و بستن جسمى سنگین به پایش یا قراردادن وى درون چیزى- مثل خم- که به زیر آب مى‌رود، اورا به دریا مى‌افکنند.

حکم غوّاصى و خمس

[ویرایش]

جواهرى مانند درّ و لؤلؤ که با غواصی در دریا به دست مى‌آید، اگر ارزش آن در حّد یک دینار یا بیشتر باشد، واجب است خمس آن پرداخت گردد.

حکم ساحل دریا

[ویرایش]

ساحل دریا از انفال به شمار مى‌رود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المبسوط،ج۳، ص ۲۸۲.    
۲. جواهر الکلام،ج۲۲، ص ۳۴۵.    
۳. مستند الشیعة،ج۱۵، ص ۵۹.    
۴. مستند الشیعة،ج۱۵، ص ۹۴.    
۵. جواهرالکلام،ج۳۶، ص ۲۴۱-۲۴۳.    
۶. جواهرالکلام،ج۳۶، ص ۲۵۰.    
۷. جواهر الکلام،ج۳۶، ص ۲۵۳.    
۸. الحدائق الناضرة،ج۵، ص ۲۱۳-۲۱۴.    
۹. الجواهر الکلام،ج۵، ص ۳۶۸.    
۱۰. جواهر الکلام،ج۱۸، ص ۲۹۵.    
۱۱. مستند الشیعة،ج۱۴، ص ۲۶.    
۱۲. العروة الوثقیٰ،ج۴، ص ۳۳۴.    
۱۳. العروة الوثقیٰ،ج۴، ص ۵۲۷.    
۱۴. جواهر الکلام،ج۴۰، ص ۴۰۰.    
۱۵. السرائر،ج۲، ص ۱۹۵.    
۱۶. جواهر الکلام،ج۴، ص ۲۹۲.    
۱۷. جواهر الکلام،ج۱۶، ص ۳۹-۴۰.    
۱۸. جواهر الکلام،ج۱۶، ص۱۱۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۰۸ تا ۶۰۹‌.    


رده‌های این صفحه : صید و ذباحه | فقه
جعبه ابزار