ساقط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افساقط، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ ذمّ راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ ذمّ لفظ ساقط است و در این که مفید چیست؟ و یا از کدام مرتبه جرح محسوب می‌شود؟ سخنان دانشمندان علوم حدیث متفاوت است:
۱- از الفاظ جرح است؛
۲- از الفاظ قدح حدیث راوی نیست بلکه از الفاظ قدح خود را وی است که دلالت بر عدم اعتبار و ذم راوی می‌کند؛
برخی اضافه کرده‌اند که حدیث مروی از شخص متصف به آن، نوشته نمی‌شود و قابل اعتبار و استشهاد نیست؛
۳- از مرتبه پنجم الفاظ جرح است؛
۴- از مرتبه سوم الفاظ جرح است که دلالت بر اتهام کذب، وضع و فسق می‌کند.
[۲] لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۰۹.
[۳] لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۱۸.
[۴] موسوی زنجانی، ابوطالب محمد، الکفایه فی علم الدرایه، ص۲۲.
[۵] سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۳۴۷.
[۸] درایة الحدیث، ص۱۱۴.
[۱۰] سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۳۹۸.
[۱۱] عثمانی تهانوی، ظفر احمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۵۳.
[۱۲] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۴-۱۹۵.
[۱۶] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۲۰۹.    
۲. لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۰۹.
۳. لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۱۸.
۴. موسوی زنجانی، ابوطالب محمد، الکفایه فی علم الدرایه، ص۲۲.
۵. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۳۴۷.
۶. طریحی، فخرالدین، جامع المقال، ص۲۶.    
۷. اسدی جزایری، عبدالنبی بن سعدالدین، حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، ج۱، ص۱۰۱.    
۸. درایة الحدیث، ص۱۱۴.
۹. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۲، ص۲۷۱.    
۱۰. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۳۹۸.
۱۱. عثمانی تهانوی، ظفر احمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۵۳.
۱۲. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۴-۱۹۵.
۱۳. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۹۵.    
۱۴. مازندرانی، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۱، ص۱۱۹.    
۱۵. مشکینی، ابوالحسن، وجیزة فی علم الرجال، ص۸۰.    
۱۶. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۴.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «ساقط»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۲۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار