سال 144 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و چهل و چهار هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند شهادت «عبدالله محض» توسط منصور خلیفه عباسی، وقوع شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های افریقا و اندلس، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابن شبرمه و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• حکومت رباح بن عثمان مرّی بر مدینه، پس از محمد بن خالد قسری.
• حکومت یزید بن حاتم مهلّبی بر مصر، پس از حمید بن قحطبه و برگرداندن حمید، به حکومت الجزیره.
• صدور دستور دستگیری محمد بن عبدالله بن حسن مثنّی معروف به «محمد نفس زکیه» و برادرش، ابراهیم از سوی منصور و چون آن دو مخفی شدند، خلیفه دستور زندانی کردن پدر (عبدالله محض) و برادران‌شان را داد و پس از شکنجه آنها، عبدالله را در زندان کشتند.
• پس از کشته شدن ابوالخطاب معافری، عبدالرحمان بن رستم با یاران خود از قیروان به طرف مغرب میانه عقب‌نشینی کرده و حکومت رستمیان را تاسیس نمود. او شهر «تاهرت» که در نزدیکی شهر «تیاربت» کنونی قرار دارد، احداث کرد.
• خلیفه منصور عباسی به سفر حج می‌رود.

وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های افریقا و اندلس:
- محمد بن اشعث، حاکم افریقا به جنگ خوارج اباضی و رهبرشان، ابوالخطّاب معافری رهسپار شد.
- ابن اشعث بر او پیروز گردید و لشکر او را منکوب کرد. ابوالخطّاب، در جنگی که در شرق شهر طرابلس میان آنان در گرفت، کشته شد و پس از او، ابوحاتم یعقوب بن حبیب کندی رهبری خوارج اباضی را در دست گرفت.
- هشام بن عروه فهری در طلیطلة و عبدالغافر یمانی در اشبیلیه و حیوة بن ملامس حضرمی علیه عبدالرحمان الداخل شورش کردند. عبدالرحمان الداخل تمام این شورش‌ها را که از سال ۱۴۴ ق تا سال ۱۴۶ ق ادامه داشت، سرکوب کرد و شورشیان را به قتل رساند.

درگذشتگان

[ویرایش]

ابن شبرمه.
ابوالخطّاب معافری.
عبداللّه بن طاووس.
عمرو بن عبید.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۵۹.

جعبه ابزار