سال 146 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و چهل و شش هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتقال حکومت عباسیان به بغداد، وقوع جنگ‌ بین لشکر عباسی با رومیان و شورش در اندلس، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابن سائب محمّد کلبی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

منصور خلیفه عباسی پیش از پایان یافتن بنای بغداد بدان جا انتقال یافت.
• پس از سرّی بن عبداللّه بن حارث عباسی، عبدالصمد بن علی عباسی به حکومت منسوب گردید و جعفر بن سلیمان بن علی عباسی پس از عبداللّه بن ربیعه حارثی، حاکم مدینه گردید.
• نصب محمد بن سلیمان عباسی بر بصره و کوفه.
• عبدالرحمان الداخل دیوار شهر قرطبه را بنا می‌کند.

وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع جنگ‌ بین لشکر عباسیان با رومیان و شورش در اندلس:
- جعفر بن حنظلة بهرانی به کمک نیروهای رزم تابستانی به روم یورش برد. مالک بن عبداللّه خثعمی نیز به سرزمین روم حمله کرد و غنایم زیادی به دست آورد. او «مالک الصوائف» (فرمانروای نیروهای تابستانی) نامیده می‌شد.
- علاء بن مغیث جذامی یحصبی، علیه عبدالرحمان الداخل حاکم‌ اندلس، شورش کرد و به نفع، خلیفه بغداد تبلیغ کرد. عبدالرحمان الداخل، به مصاف وی رفت و در منطقه قرمونه (Carmone) به جنگ با او پرداخت، او را کشته و سرش را همراه با پرچم سیاهی که علاء آن را برمی‌افراشت برای منصور که مشغول مراسم حج بود فرستاد. (پرچم سیاه علامت بنی‌العباس بود.)

درگذشتگان

[ویرایش]
ابن سائب محمّد کلبی.
علای یحصبی.
بزیع بن موسی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۶۳.

جعبه ابزار