سوره نجم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوره نجم سوره پنجاه و سوم قرآن کریم است.


معرفی سوره نجم

[ویرایش]

در آغاز این سوره، به ستاره ، آن هنگام که فرود آید و غروب کند، سوگند یاد شده است؛ به همین مناسبت، سوره را « نجم » نامیده‌اند. هدف کلی سوره، تاکید بر سه رکن « ربوبیت »، « نبوت » و « معاد » است.
واژه «نجم» سیزده بار (چهار بار مفرد و نه بار به صورت جمع) در قرآن به کار رفته است.
اعلام وحی ، توبیخ مشرکان، مردم شناسی، توحید و انذار ، از موضوعات دیگر این سوره‌اند.

ویژگی‌های سوره نجم

[ویرایش]

۱. دارای ۶۲ آیه به عدد کوفی، ۶۱ آیه به نظر مکتب‌های تفسیری دیگر، ۳۰۸، ۳۵۹ یا ۳۶۰ کلمه و ۱۴۰۵، ۱۴۵۰ یا ۱۴۳۲ حرف است.
۲. در ترتیب نزول ، بیست و سومین و در مصحف شریف پنجاه و سومین سوره است.
۳. پس از سوره اخلاص و پیش از سوره عبس و در مکه پیش از هجرت فرود آمد؛ به جز آیه ۳۲ که به نظر بعضی از مفسران، مدنی است.
۴. از نظر کمیت از سوره‌های مفصل قرآن و از نوع طوال آن و شامل حدود نیم حزب قرآن است.
۵. نهمین سوره از ۲۳ سوره دارای سوگند و سومین سوره از سور عزائم است.

مطالب مهم سوره نجم

[ویرایش]

۱. حجیت احادیث پیامبر - صلی الله علیه و آله- به جهت انتساب آن به وحی ؛
۲. شرح معراج پیامبر - صلی الله علیه و آله-؛
۳. مبارزه با عقاید و افکار خرافی مشرکان و قطع رابطه با دشمنان خدا ؛
۴. اشاره‌ای به سرگذشت برخی از اقوام گذشته همچون قوم عاد ، ثمود ، نوح -علیه السلام- و لوط -علیه السلام-.
[۲] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۸۷.
[۳] جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۱، ص۳۱۵.
[۴] هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷ -، شناخت سوره‌های قرآن، ص۳۹۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، ص۲۶.    
۲. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۸۷.
۳. جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۱، ص۳۱۵.
۴. هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷ -، شناخت سوره‌های قرآن، ص۳۹۸.
۵. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -، تفسیر نمونه، ج۲۲، ص۴۷۱.    
۶. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، ۷۲۹ - ۸۱۷ق، بصائرذوی التمییزفی لطائف الکتاب العزیز، ص۴۴۳.    
۷. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۴۰-۴۲.    
۸. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۱۹۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه علوم قرآن، دفتر تبلیغات اسلامی،برگرفته از مقاله «سوره نجم».    


رده‌های این صفحه : سوره‌های قرآن
جعبه ابزار