سوره کافرون

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکصد و نهمین سوره قرآن از قرآن کریم به نام کافرون می‌باشد که به سوره جحد هو معروف است.


محتوای این سوره

[ویرایش]

خداوند در این سوره به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرمان می‌دهد از خدایان مشرکان و عقاید باطل آن‌ها برائت جوید؛ زیرا میان توحید و شرک هرگز سازشی نیست.

شان نزول

[ویرایش]

نزول این سوره پس از آن بود که بعضی از مشرکان از پیامبر می‌خواستند مدتی بت‌های آنان را عبادت کند تا آن‌ها هم خدای محمد را بپرستند. سوره، مسلمانان را از سازش بر سر اصول اعتقادی و مبانی بنیادین مکتب ( توحید ) برحذر می‌دارد.

ویژگی‌های سوره کافرون

[ویرایش]

۱. شش آیه، ۲۶، ۲۷ یا ۲۸ کلمه و ۹۴ یا ۹۹ حرف دارد.
۲. در ترتیب نزول ، هیجدهمین و در مصحف شریف یکصد و نهمین سوره قرآن است.
۳. پس از سوره ماعون و پیش از سوره فیل و پیش از هجرت در مکه نازل شد و هیچ آیه مدنی ندارد.
۴. از سوره‌های مفصل و از نوع قصار آن به شمار می‌آید.
۵. از سور جمعی النزول است.
۶. برخی گفته‌اند آیه ۶ این سوره با آیه سیف نسخ شده است.
۷. دومین سوره‌ای است که با لفظ « قل » آغاز می‌شود.
۸. آخرین سوره از سوره‌های مخاطبات است که با خطاب ((یا ایها الکافرون)) آغاز شده و درباره کافران سخن گفته است؛ به همین مناسبت، سوره را «کافرون» نامیده‌اند.
[۵] هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۶۱۵.
[۶] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۹۱.
[۷] جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۱، ص۳۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۳۷۳.    
۲. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، ۷۲۹ - ۸۱۷ق، بصائرذوی التمییزفی لطائف الکتاب العزیز، ج۱، ص۵۴۸.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵، تفسیر نمونه، ص۳۷۹.    
۴. الْکَافِرُونَ زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۱۹۳.    
۵. هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۶۱۵.
۶. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۹۱.
۷. جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۱، ص۳۱۵.
۸. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۹۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه فارسی علوم قرآنی،برگرفته از مقاله«سوره کافرون»    


رده‌های این صفحه : سوره‌های قرآن
جعبه ابزار