سیدجمال‌الدین بن عیسی واعظ موسوی عاملی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدجمال‌الدین بن عیسی واعظ موسوی عاملی اصفهانی، از چهره‌های مشهور عصر مشروطیّت می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدجمال‌الدّین واعظ اصفهانی ابن سیّدعیسی بن سیّدمحمّدعلی موسوی عاملی. از چهره‌های مشهور عصر مشروطیّت.
در حدود سال ۱۲۷۹ق در همدان متولّد گردیده [در کودکی یتیم شده و همراه مادر و خواهر خردسالش به تهران رفت. از ۱۴ سالگی در تهران به تحصیل علوم دینی پرداخته و در ۲۱ سالگی برای تکمیل آن به اصفهان رفت و به تحصیل پرداخت و در ضمن آن به وعظ و خطابه مشغول شده و شهرت به‌سزایی کسب کرد و مستمری مخصوصی از طرف ناصرالدّین شاه برای او معیّن شد. دوستی او با عدّه‌ای از چهره‌های آزادی‌خواه او را به مخالفت با استبداد کشانید و نطق‌های تند او طرفدارانی را به گرد او جمع کرد. پس از آن که او به همراهی در نوشتن کتاب «رؤیای صادقیه» و هم‌چنین رفاقت و همراهی با ازلیان در امر دین متهم شد، در تهران سکونت گزید در وقایع مشروطه سخنرانی‌ها و خطابه‌های او در میان مردم مؤثّر واقع شد. پس از آن‌که محمّدعلی شاه به تخت سلطنت نشست و مجلس شورای ملّی را به توپ بسته و بساط مشروطیت را برانداخت و دستور دستگیری و قتل مشروطه خواهان را صادر کرد، سیّدجمال‌الدّین واعظ پنهان شد و قصد رفتن به عتبات عالیات را نمود. در همدان نزد مظفرالملک حاکم همدان که از مریدان او بود رفت امّا محمّدعلی شاه دستور قتل سیّدجمال را صادر کرده بود. مظفرالملک او را تحویل امیر افخم حاکم بروجرد داد و به دستور حاکم بروجرد او را در بروجرد به سال ۱۳۲۶ق خفه کرده و کشتند و در آن شهر دفن شد.]

تألیفات

[ویرایش]

[۱. «رساله جمالیه» شامل نطق‌ها و خطابه‌های او ۲. «لباس التّقوی» در تشویق مردم به مصرف پارچه‌های وطنی و تحریم پارچه‌های خارجی.]
صاحب عنوان پدر نویسنده و داستان‌نویس معروف محمّدعلی جمال‌زاده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۵۷.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۱، ص۲۸۱-۲۸۲.
[۳] آستان قدس رضوی، فهرست رضوی، ج۴، ص۱۴۰.
[۴] علوی، ابوالحسن، رجال عصر مشروطیت، ص۴۱-۴۲.
[۵] بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، ج۱، ص۲۵۷-۲۵۵.
[۶] یغمائی، اقبال، شهید راه آزادی سیّد جمال واعظ اصفهانی، ص۷۵-۱.
[۷] باقری بیدهندی، ناصر، دانشوران روشندل، ص۶۴-۶۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۵۷.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۱، ص۲۸۱-۲۸۲.
۳. آستان قدس رضوی، فهرست رضوی، ج۴، ص۱۴۰.
۴. علوی، ابوالحسن، رجال عصر مشروطیت، ص۴۱-۴۲.
۵. بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، ج۱، ص۲۵۷-۲۵۵.
۶. یغمائی، اقبال، شهید راه آزادی سیّد جمال واعظ اصفهانی، ص۷۵-۱.
۷. باقری بیدهندی، ناصر، دانشوران روشندل، ص۶۴-۶۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۷۳-۳۷۴.    


جعبه ابزار