سیدعبدالحمید بن سیدمحمد موسوی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالحمید بن سیدمحمد موسوی اصفهانی، از علمای اصفهان در قرن سیزدهم هجری و از شاگردان صاحب جواهر بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعبدالحمید موسوی اصفهانی بن سیّدمحمّد بن سیّدعلی‌بخش بن سیّدمحمّد موسوی، از علمای ازکیاء در قرن سیزدهم هجری و از شاگردان شیخ محمّدحسن صاحب جواهر بوده و پس از مراجعت از نجف اشرف در اصفهان و لنجان ساکن شده و هم در این شهر وفات یافته است. وی را شرحی است بر کتاب «شرایع الاسلام» تالیف محقّق حلّی.
[۱] آقابزرگ تهراني، محمدمحسن، الذّريعه الي تصانيف الشيعه، ج۱۳، ص۱۲۵.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۹۱.

ظاهرا او همان است که در ذی‌قعده ۱۲۶۳ق برگه استشهادی را امضاء کرده و خود را چنین معرفی نموده است: «عبدالحمید موسوی النجفی مسکنا و مدفنا انشاءاللّه».
تقریرات درس فقه شیخ موسی کاشف الغطاء به قلم او موجود است و آن شرح استدلالی بر کتاب مواریث «شرایع الاسلام» است.
[۳] قاسمی، رحیم، یادداشت‌های آقای رحیم قاسمی منقول از «سراج المعانی»، ص۷۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهراني، محمدمحسن، الذّريعه الي تصانيف الشيعه، ج۱۳، ص۱۲۵.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۹۱.
۳. قاسمی، رحیم، یادداشت‌های آقای رحیم قاسمی منقول از «سراج المعانی»، ص۷۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۸۵.    


جعبه ابزار