سیدعلی‌اکبر بن محمداسماعیل حسینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلی‌اکبر بن محمداسماعیل حسینی اصفهانی، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعلی‌اکبر میرمحمّدصادقی فرزند حاج میرزا محمّداسماعیل بن محمّدباقر بن امیراسماعیل حسینی اصفهانی، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. در اصفهان نزد جمعی از علماء همچون سیّدمحمّدباقر حجةالاسلام شفتی و محمّدابراهیم کلباسی تلمّذ نموده است. در اخلاق و زهد و تقوا معروف بوده و سرانجام در سال ۱۳۰۰ق به سن متجاوز از ۹۰ سال در اصفهان وفات یافت.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

وی کتبی چند تالیف نموده از آن جمله است:

۱. «رساله در اخلاق»؛
۲. «رساله در تجوید»؛
۳. «رساله در اصول دین».
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۲۴-۸۲۵.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۱، ص۳۵۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۲۴-۸۲۵.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۱، ص۳۵۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۶۲۵.    

جعبه ابزار