طبقات اعلام‌الشیعة (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلّف:شیخ آقا بزرگ طهرانی (م ۱۳۸۹ هـ . ق)


معرفی کتاب

[ویرایش]

مؤلّف در این کتاب اسامی مؤلّفین را آورده و در مورد زندگانی آنها بحث می کند. شیخ آقا بزرگ این کتاب را بر طبق اسماء مؤلّفین (به خلاف الذریعه که بر طبق اسماء کتاب است), به ترتیب حروف الفبا جمع کرده و ترتیب بین اعلام را بر حسب تاریخ وفات آنها در هر قرن تنظیم کرده است. کتاب حاضر از رجال قرن چهارم شروع و تا رجال قرن چهاردهم بحث کرده و هر قرن را با اسم خاصی نام گذاری کرده است. مؤلّف در ذکر علمای قرن چهاردهم به ذکر علماء در قید حیات نیز پرداخته و بعد از انجام این کار اسم کتاب را که در اوّل «وفیات اعلام الشیعه » بوده به طبقات اعلام الشیعه تغییر داد. چون تراجم رجال قرن چهارم شبیه به رجال قرن سوم است، مؤلّف به کمترین بیان اکتفا کرده است. شیخ ترجمه رجال سه قرن اوّل را ترک کرده است. چون اینها از کسانی هستند که فقط از آنها «روی عن فلان و روی عنه» در دست است و اطلاعات زیادی از زندگی آنها وجود ندارد مگر تعدادی نادر، در مورد کسانی هم که ترجمه آنها مشخص است، مطلبی را ذکر نکرده تا بین مترجمین موازنه ایجاد بشود. این کتاب که از آثار گرانسنگ و ارزشمند مرحوم آقا بزرگ طهرانی است. از منابع مهم علم رجال می باشد.

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب در شش مجلد به زبان عربی از طرف مؤسسه اسماعیلیان قم در ۹ جلد (از قرن چهارم تا قرن دوازدهم), رجال قرن سیزدهم در ۲ جلد (نا تمام) و رجال قرن چهاردهم در ۴ جلد (نا تمام) به چاپ رسیده است.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار