طغیان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «طغیان» است.


معنی طغیان

[ویرایش]

طغيان‌ (مصدر از مادّه «طغى») به معناى تجاوز از حدّ متعارف، و عدم تأثّر از مقام ربوبیّت به سبب استکبار و خروج از زىّ عبوديّت است.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که‌در آن‌ها از واژه‌هاى‌ «طغى»، «عتو» و «بطر» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار طغیان (قرآن)، اجتناب از طغیان (قرآن)، افزایش طغیان (قرآن)، توبه از طغیان (قرآن)، خوف از طغیان (قرآن)، زمینه‌های طغیان (قرآن)، طغیان‌گران (قرآن)، گناه طغیان (قرآن)، مصادیق طغیان (قرآن)، کیفر طغیان (قرآن)، مصونیت از طغیان (قرآن)، موانع طغیان (قرآن)، نجات از طغیان (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج ۷، ص ۸۲، «طغی».    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲۰، ص ۱۹۲.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۹، ص۱۷۰، برگرفته از مقاله «طغیان».    


رده‌های این صفحه : طغیان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار