عبدالباقی قهپائی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالباقی قهپائی اصفهانی، از نویسندگان قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالباقی قهپائی، از فضلای قرن سیزدهم هجری و از اهلی قهپایه اصفهان است. او مجموعه‌ای را شامل «حاشیه الرساله الالفیه» و «الجعفریه» هر دو از تالیفات شیخ علی کرکی (محقّق ثانی) را به خط نستعلیق در سال ۹۷۰ق کتابت کرده است. این مجموعه در کتابخانه آقای حسین مفتاح در تهران موجود بوده است.
[۱] نسخه‌های خطی، دفتر هفتم، ص۲۶۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نسخه‌های خطی، دفتر هفتم، ص۲۶۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۰۸.    


جعبه ابزار