عبدالحسین حائری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ عبدالحسین حائری اصفهانی، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ عبدالحسین حائری اصفهانی فرزند شیخ محمّدحسین صاحب فصول، عالم فاضل، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. ظاهرا در اصفهان متولّد گردیده و نزد جمعی از بزرگان این شهر و همچنین پدر علاّمه خود تحصیل نموده تا به مقامات عالیه علم و کمال رسید. ظاهرا به همراه پدر به عتبات عالیات رفته و از محضر شیخ محمّدحسن صاحب جواهر کسب فیض نمود. عاقبت به کربلای معلا مهاجرت فرموده و در آن شهر مقدس سکونت نموده است. تا سال ۱۲۹۴ق زنده بوده و پس آن سال وفات یافته است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۱۲.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۲، ص۲۳۰-۲۳۱.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکرام البرره، ج۲، ص۷۱۰.
[۴] امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۴۴، ص۲۱۶.
[۵] اعلاط در انساب، ص۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۱۲.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۲، ص۲۳۰-۲۳۱.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکرام البرره، ج۲، ص۷۱۰.
۴. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۴۴، ص۲۱۶.
۵. اعلاط در انساب، ص۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۵۵.    


جعبه ابزار