عبدالحسین فریدنی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالحسین فریدنی اصفهانی، از خطاطین و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالحسین فریدنی، از خطاطین و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. وی در سال ۱۲۵۴ق کتاب «میزان الاوزان» تالیف: محمّد بن حسن مشهدی (متوفی ۱۲۲۲) را به خط نستعلیق نوشته و کتاب به شماره ۳۷۶۸ در کتابخانه مجلس شورای ملّی ایران موجود است.
[۱] حائری، عبدالحسین، فهرست مجلس، ج۱۰، بخش چهارم، ص۱۷۵۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حائری، عبدالحسین، فهرست مجلس، ج۱۰، بخش چهارم، ص۱۷۵۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۷۹.    


جعبه ابزار