عبدالحسین پاشنه طلائی یزدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالحسین پاشنه طلائی یزدی اصفهانی، از کاتبان و علمای اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقا عبدالحسین بن ملاّمحمّدمهدی پاشنه طلائی یزدی بن محمّداسماعیل بن محمّدابراهیم بن ملاّمحمّدصادق اردستانی، عالم فاضل در قرن سیزدهم هجری از اعقاب آخوند ملاّ محمّدصادق اردستانی.
پدرش در یزد ساکن بوده و خود او در اصفهان سکونت نموده و پس از وفات در تکیه حاج محمّدجعفر آباده‌ای در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۳۲.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۵۱.


آثار و تالیفات

[ویرایش]

او نسخه‌ای از «حاشیه بر بهجه المرضیه» از: شیخ علی اکبر یزدی را در سال ۱۲۷۵ق کتابت کرده و آن را نزد پدر دانشمند خود خوانده و تعلیقاتی بر این نسخه نوشته است.
[۳] حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، (چاپ ۱۴۲۲ق)، ج۲، ص۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۳۲.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۵۱.
۳. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، (چاپ ۱۴۲۲ق)، ج۲، ص۲۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۷۳.    


جعبه ابزار