عبدالخالق خوراسگانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالخالق خوراسگانی اصفهانی، از خوشنویسان اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبدالخالق خوراسگانی، از خوشنویسان نازک‌کار اصفهان در قرن سیزدهم هجری و از اقران آقا‌هاشم و حسن حدّاد است که عصر خوشنویسی او حدود یک قرن قبل از عبدالخالق لنجانی است. قرآن نفیس به خط او تملک آقای حاج علیرضاخان فاطمی اصفهانی که تاریخ کتابتش سال ۱۲۴۸ق است به رؤیت استاد همائی رسیده است.
[۱] همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، ص۱۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، ص۱۲۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۹۰.    


جعبه ابزار