عبدالرحیم خوشنویس اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالرحیم خوشنویس اصفهانی، از خوشنویسان هنرمند اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالرحیم اصفهانی، از خوشنویسان هنرمند اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است. او خط نسخ را زیبا می‌نوشته و «شرح کتابی در نحو» را در چهارشنبه دهم ذی‌حجه ۱۲۸۹ق کتابت نموده که به شماره ۱۹۷ در کتابخانه میرزا محمّد کاظمینی در یزد موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سید جعفر، فهرست کاظمینی، ج۱، ص۱۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سید جعفر، فهرست کاظمینی، ج۱، ص۱۷۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۰۰.    


جعبه ابزار